Cookie beleid HMC'17

De website van HMC'17 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Avg/privacy1    Algemeen
SJO HMC’17 verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SJO HMC’17?
2    Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3    Verwerkt SJO HMC’17 persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
Leden van SJO HMC’17 (NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum,?IBAN rekeningnummer en contributiebedrag);
Bestuursleden van SJO HMC’17 (NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en bestuursfunctie);
Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van SJO HMC’17 (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

4    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:
Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur/ penningmeester van SJO HMC’17 en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij het bestuur) en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde  computer bewaard en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij de bestuursleden;
Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur van SJO HMC’17 Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij het bestuur) beveiligde computer met adequate virusbescherming;
Beheerder: De beheerder beheert persoonsgegevens van leden,vrijwilligers,relaties en bestuursleden. Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Leden zijn tevens geregistreerd bij de moederverenigingen KSH Harreveld en VVM Mariënvelde en de KNVB, wij verwijzen u naar deze verenigingen en hun eigen privacybeleid. SJO HMC’17 is niet aansprakelijk voor hun handelswijze.

5    Waarvoor verwerkt SJO HMC’17 deze gegevens?
De persoonsgegevens die SJO HMC’17 verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden (door de moederverenigingen) te kunnen laten incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;


Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van sport, stagebegleiding, sponsoring.
Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten.
Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6    Verwerkt SJO HMC’17 ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. SJO HMC’17 verwerkt deze gegevens niet.

7    Hoe gaat SJO HMC’17 met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8    Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de ledenadministrateur/penningmeester van SJO HMC’17
Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de ledenadministrateur van SJO HMC’17
Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van SJO HMC’17
Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/beheerder van SJO HMC’17 en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden/secretaris van SJO HMC’17

9    Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

10    Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SJO HMC’17 gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11    Kan ik zien welke gegevens SJO HMC’17 van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van SJO HMC’17 om deze gegevens in te zien. De secretaris is bereikbaar via [email protected], de penningmeester is bereikbaar via [email protected]

13    Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur SJO HMC’17 van via [email protected]. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.14    Wijzigingen
SJO HMC’17 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van SJO HMC’17 te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.hmc17.nl/privacy.

Voor de offline versie download hier de pdf
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!